Huishoudelijk reglement  Routebeschrijving 

 

                          

homebalk

Huishoudelijk reglement

 1. Wanneer u al een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden, maar kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. Uw behandelaar zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 2. Wanneer u geen afspraak heeft, maar er een wilt maken of graag iemand van ons centrum wilt spreken, dan kunt u zich melden tussen 08.00 en 17.00 uur bij de secretaresse;
 3. Wanneer u 10 minuten na het verstrijken afgesproken tijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut bent gehaald meldt u zich dan a.u.b. bij de secretaresse;
 4. Afspraken die uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht;
 5. Als u niet voor onze therapievormen verzekerd bent of uw budget overschrijdt, hanteren wij onze praktijktarieven en krijgt u zelf een rekening. Zie voor de praktijktarieven en betalingsvoorwaarden onze website en de wandkaart in de wachtruimte;
 6. Ons centrum is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen in of rondom ons pand. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok in de wachtruimte achterlaat let er dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn;
 7. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel en de hiertoe bevoegde instantie (bijvoorbeeld: politie/ brandweer) op te volgen;
 8. Ons centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut of andere hulpverleners hebben gehouden;
 9. Bij gebrek aan zitruimte gelieve voorrang te geven aan mindervalide personen;
 10. In de praktijk mag niet gerookt worden;
 11. Hygiëne: Wij verwachten van u dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt;
 12. Geregistreerde patiëntgegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);
 13. U kunt de auto of fiets op het parkeerterrein van de praktijk parkeren;
 14. In de wachtruimte staat een informatierek. De folders uit dit rek kunt u gratis meenemen.


Disclaimer

De beheerder spant er zich voor in de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren en/of aan tevullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.