Huishoudelijk reglement  Routebeschrijving 

 

                          

Header_Logopedie

homebalk

Logopedisch Centrum Renes

Logopedisch Centrum Renes heeft reeds meer dan 25 jaar ervaring in het behandelen van problemen die u of uw kind ervaart in de communicatie of het slikken. Dit kunnen problemen zijn bijvoorbeeld op het gebied van de taal, de spraak, het gehoor, de stem, afwijkende mondgewoonten of lees- en spellingproblemen (dyslexie). De logopedische behandeling heeft tot doel deze problemen in de communicatie of bij het slikken te voorkomen, te beperken of te verhelpen.

Na het eerste gesprek (de intake) zal er een onderzoek plaatsvinden, waarna er samen met u een behandelplan wordt opgesteld. Regelmatig zal de behandeling worden geëvalueerd om te kijken of verdere therapie nog wel noodzakelijk is. Omdat wij streven naar optimale tevredenheid van onze cliënten, wordt u na afloop van de behandeling uitgenodigd voor het online invullen van een klant-ervaringsonderzoek.

Nieuwe aanmeldingen

Verwijzing

Met een verwijzing van de huisarts, tandarts of specialist kunt u altijd bij ons terecht.
U kunt zich telefonisch (06 401 68 125), per email  of via het aanmeldformulier van de website aanmelden voor logopedie. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Directe toegang betekent dat u zich zonder verwijzing van de arts of specialist bij ons kunt aanmelden.
Een aantal zorgverzekeraars  heeft de DTL echter niet opgenomen in hun vergoedingenpakket. U heeft in dat geval wel een verwijzing nodig. Check vooraf uw polisvoorwaarden, maar u mag uiteraard altijd bellen om er zeker van te zijn of uw zorgverzekeraar de DTL vergoedt.

Tijdens de eerste afspraak zijn wij verplicht uw verzekeringsgegevens te checken. Hiervoor hebben wij het zorgverzekeringspasje en het identiteitsbewijs nodig van u of uw kind.

Therapiemogelijkheden

Wij hebben veel expertise op het gebied van:

 • Taalontwikkelingsproblemen bij kinderen
 • Spraakontwikkeling (fonologie) bij kinderen
 • Meertaligheid
 • Taalproblemen bij kinderen met ASS (autisme spectrum stoornis)
 • Voorwaarden voor het leren lezen bij kleuters (individueel en groepstraining)
 • Stemproblemen (keelpijnklachten, heesheid, vermoeidheid na langdurig praten)
 • Afwijkende mondgewoonten en slikken
 • Lees- en spellingproblemen (dyslexie)

Bij alle problemen werken wij nauw samen met andere betrokken hulverleners van u of uw kind, waaronder de andere therapeuten in het Paramedisch Centrum, maar ook met scholen, tandartsen en psychologen/orthopedagogen. Dit heeft een meerwaarde voor de behandeling van iedere cliënt. Meer informatie kunt u vinden op onze website.

Kwaliteit

De logopedisten van Logopedisch Centrum Renes zijn allen:

 • geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP). Dit betekent dat alle logopedisten voldoen aan de eisen ten aanzien van na- en bijscholing in ons vakgebied.
 • lid van de beroepsvereniging voor logopedisten, de NVLF
 • actief lid van diverse kwaliteitskringen

Zorgverzekering

Logopedisch Centrum Renes heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Logopedie valt onder de basisverzekering, dus wordt vergoed. Voor meer informatie over lees- en spellingproblemen klikt u hier. Zie onze website voor meer informatie.

Volwassenen dienen wel rekening te houden met door de overheid vastgestelde eigen risico.